Dobšinská ľadová jaskyňa

- nachádza sa na JZ okraji Národného parku Slovenský raj medzi Popradom a Rožňavou

- výstup k jaskyni trvá približne 25min.

- otvorené: sezónne vstupy : 9.30 – 16.00 (jún – august) | mimosezónne vstupy : 9.30 – 14.00 (máj, september)

Viac na nasledovnej linke >>>