Múzeum slovenskej dediny - OZ Jahodnícke háje

Múzeum ľudovej architektúry v prírode, typické ukážky tradičného bývania Slovákov. Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Viac na nasledovnej linke >>>